ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား

အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဝယ်ယူရာတွင် စာရွက်စာတမ်း အရှုပ်အရှင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပေးပြီးမှသာ ဝယ်ယူပေးခြင်း။

မိတ်ဆွေတို့ လုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်စေမည့် နေရာများ ငှားရမ်းပေးခြင်း။

စာချုပ်စာတမ်း

ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှားရမ်းရာတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာ၌ ကျွန်တော်တို့ အကျိုးဆောင်၏ စာချုပ်စာတမ်း ကျွမ်းကျင်သော ရှေ့နေများမှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးခြင်းကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်ရပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပက်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများ မှန်၊ မမှန် စစ်ဆေးပေးခြင်း။

ဘဏ်ချေးငွေ

ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များနှင့် အစိုးရဘဏ်များတွင် ချေးငွေကျေသည်အထိ လိုအပ်သည်များကို အစမှ အစဆုံး အကျိုးဆောင်ပေးပါသည်။

Properties in Mandalay

ဝန်ဆောင်မှုများ

ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား

တိုက်၊ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်းဝယ်ငှားရမ်းပေးခြင်း။

စာချုပ်စာတမ်း

အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ နှင့် သက်ဆိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။

ဘဏ်ချေးငွေ

ဘဏ်တွင် ငွေချေးနိုင်ရန်အတွက် ကူညီပေးခြင်း

မနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၆) နာရီ ရုံးဖွင့်ချိန်အတွင်း အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ နှင့် ပက်သက်သော ကိစ္စရပ်များကို လူကိုယ်တိုင် အခမဲ့ လာရောက်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။