Address

ရုံး (၁)

အမှတ် (C-3/4) ၇၁ လမ်း၊ ၂၈ x ၂၉ ကြား

ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

ရုံး (၂)

သိပ္ပံလမ်း တောင်ဘက်၊ (A) x (B) လမ်းကြား၊ ၅၆ x ၅၇ လမ်းကြား။

ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။