ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား

အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဝယ်ယူရာတွင် စာရွက်စာတမ်း အရှုပ်အရှင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပေးပြီးမှသာ ဝယ်ယူပေးခြင်း။

မိတ်ဆွေတို့ လုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်စေမည့် နေရာများ ငှားရမ်းပေးခြင်း။

စာချုပ်စာတမ်း

ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှားရမ်းရာတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာ၌ ကျွန်တော်တို့ အကျိုးဆောင်း၏ စာချုပ်စာတမ်း ကျွမ်းကျင်သောရှေ့နေများမှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးခြင်းကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်ရပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပက်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများ မှန်၊ မမှန် စစ်ဆေးပေးခြင်း။

ဘဏ်ချေးငွေ

ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များနှင့် အစိုးရဘဏ်များတွင် ချေးငွေကျသည်အထိ လိုအပ်သည်များကို အစမှ အဆုံး အကျိုးဆောင်ပေးပါသည်။