လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ မြေအမျိုးစားများ

မြေအမျိုးစား နားမလည်ထားပဲနဲ့ မှားဝယ်မိမယ်ဆိုရင် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်တာမို့ လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ မြေအမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။


(၁) လယ်ယာဥယျာဉ်မြေ

လယ်ယာဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုခွင့်ရသည်။ (လယ်ယာမြေဥပဒေသစ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်လယ်ယာများကို လွှဲပြောင်းရောင်းချနိုင်ပါသည်။)

လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၃(ခ) အရ လယ်ယာမြေဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်က အလိုရှိသည့်အတိုင်း သုံးစွဲနိုင်သည့်လယ်ယာ လုပ်ကိုင်နိုင်သော မြေရိုင်းများနှင့် လယ်ယာကိုင်းကျွန်း ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးမှု၊ သို့တည်းမဟုတ် လယ်ယာကိုင်းကျွန်းဖြင့် အသက်မွေးမှု ကိစ္စများအတွက်ဖြစ်စေ၊ ယင်းသို့စိုက်ပျိုးမှုနှင့် အသက်မွေးမှု၏ အထောက်အပံ့ဖြစ်သော အမှုကိစ္စများအတွက်ဖြစ်စေ လက်ရှိထားသည့်၊ သို့တည်းမဟုတ် သာမန်လုပ်ကိုင်သည်၊ သို့တည်းမဟုတ် အငှားချထားပြီးသည့် မြေကိုဆိုလိုသည့်အပြင်၊ ထိုစကားရပ်တွင် ထိုမြေပေါ်ရှိ လူနေအိမ်များနှင့် အခြားအဆောက်အအုံများပါဝင်သည်။